مجالس

منظور از دسته «اداری» روایاتی است که مطالعه آن کمتر از ۱ دقیقه طول می کشد و می‌تواند مناسب جلسات اداری و کاری باشد.

منظور از دسته «خانوادگی» روایاتی است که مطالعه آن کمتر از ۳ دقیقه طول می کشد و می‌تواند مناسب دورهمی‌های خانوادگی باشد.

منظور از دسته «فضیلت‌خوانی» روایاتی است که مطالعه آن بیشتر از ۳دقیقه طول می کشد و می‌تواند مناسب جلسات فضیلت‌خوانی، کلاس درس، منبر و… باشد.

دسترسی سریع

دسته بندی روایات