عظمت بیان فضائل

از شما بویی به مشام ما می‌رسد که از دیگر فرشتگان استشمام نمی‌کنیم

رسول خدا صلی الله علیه و آله: هیچ قومی گرد هم نیامدند تا درباره فضیلت علی علیه السّلام سخن بگویند مگر اینکه فرشتگان از آسمان پایین آمده و آنها را احاطه کنند، وقتی  از هم جدا شوند، آن فرشتگان به آسمان باز گردند. دیگر فرشتگان خطاب به آنان میگویند: از

ادامه مطلب»

مردی از انصار را دیدیم که لباسی کهنه بر تن داشت

ابوهریره: مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: یا رسول الله، آیا دیده‌ای که فلانی با اندک کالایی سوار بر کشتی شده و به چین سفر کرده و خیلی زود بازگشته و سود بسیار برده به گونه‌ای که دوستانش به وی حسادت می‌ورزند و

ادامه مطلب»

آمرزش گناهان گذشته و آینده

رسول خدا صلی الله علیه و آله: همانا خدای متعال فضائلی برای برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام قرار داده که جز او کسی قادر به شمارش آنها نیست. هرکس فضیلتی از فضائل علی علیه السلام را با اقرار به آن ذکر کند، خداوند گناهان گذشته و آینده او

ادامه مطلب»

گرفتاری برای هر سخنگو

نظّام: علی بن ابی طالب محنتی بر متکلم است. اگر حقش را زیاد گوید غلو کرده است و اگر حقش را کم دهد مرتکب کار بدی شده است، و راه میانه این دو حد، باریک و حساس و صعب العبور است مگر برای فرد باهوش و تیز فهم.

ادامه مطلب»

دسترسی سریع

دسته بندی روایات