زهد و تقوا و ورع

چرا به لباس خشن و غذای سفت بسنده کرده‌ای؟

ابن ابی الحدید: تیری به پیشانی ربیع بن زیاد حارثی برخورد کرد که هر سال باعث می شد که بینایی او کمتر شود. علی علیه السلام به عیادتش رفت و فرمود: ای ابا عبدالرحمن خود را چگونه می‌بینی؟ گفت: ای امیرالمؤمنین اینگونه می‌بینم که اگر اعتقادم جز با از دست

ادامه مطلب»

دسترسی سریع

دسته بندی روایات