محبت و بغض علی(ع)

چه کسی پرچمدار اسلام خواهد شد؟

سهل بن سعد: رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله در روز جنگ خیبر فرمود: فردا پرچم را به مردی خواهم داد که خدا خیبر را به دست او فتح خواهد کرد، کسی که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند. آن شب مردم در این

ادامه مطلب»

این چهار نفر را دوست داشته باش

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله: خداوند متعال به من دستور داد چهار نفر را دوست داشته باشم و به من گفت که خود او هم، آنان را دوست دارد. عرض شد: ای پیامبر خدا، ایشان را به ما معرفی کن. سه بار فرمود: علی یکی از آنهاست و در ادامه فرمود: ابوذر،

ادامه مطلب»

تناقض در رفتار ابوهریره

عمر بن عبدالغفار: وقتی ابوهریره به همراه معاویه به کوفه آمد، شب‌‌ها در دروازه کِنده مجلس داشت و مردم در مجلس او حاضر می‌‌شدند. شبی جوانی از اهل کوفه پیش او آمد و پرسید: ای ابوهریره، به خدا قسمت می‌‌دهم، آیا از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله شنیده‌‌ای که درباره علی علیه‌السلام

ادامه مطلب»

دوستی و دشمنی با خدا

پیامبر صلی الله علیه و آله نگاهی به علی بن أبی طالب کرد و فرمود: تو در دنیا سیّد و سروری و در آخرت نیز سیّد و سروری؛ هرکه تو را دوست بدارد، قطعاً مرا دوست داشته است و آنکه مرا دوست بدارد، خدا را دوست داشته است و هرکس

ادامه مطلب»

سه هزار سال عبادت بیهوده!

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر بنده‌ای خدا را میان رکن و مقام هزار سال عبادت کند و هزار سال دیگر بر آن بیفزاید و هزار سال دیگر هم عبادت کند ولی ما اهل‌بیت را دوست نداشته باشد، خداوند او را با صورت در دوزخ خواهد افکند.

ادامه مطلب»

همیشه علی(ع) را دوست خواهم داشت

سلمان فارسی: پیوسته علی علیه السّلام را دوست خواهم داشت زیرا که دیده‌‌‌ام رسول خدا صلی الله علیه و آله بر پای او زد و می‌‌‌فرمود: دوستدارت دوستدار من است و دوستدارم دوستدار خداست و دشمنت دشمن من است و دشمن من دشمن خداست.

ادامه مطلب»

دشمن او خدا و جبرئیل است

امیرالمؤمنین علی صلوات الله علیه: سه کس به خاطر من هلاک خواهند شد: لعنت‌کننده من، کسی که به آن گوش کند و به آن اقرار کند و آنکه بار این گناه را بر دوش کشد (=او فرمانروای افراط‌‌گری است که با لعن من به او نزدیک شوند و در حضور

ادامه مطلب»

خلقت ما همراه با رحمت است

أصبغ بن نباته: مردی نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آمد و گفت: من تو را همان طور که آشکارا دوست دارم، پنهانی نیز دوست می‌دارم. امیرالمؤمنین علیه السلام لحظاتی با چوبی که در دست داشت زمین را خراشید و سپس سرش را بالا گرفت و گفت: به خدا قسم دروغ گفتی!

ادامه مطلب»

دسترسی سریع

دسته بندی روایات