علی(ع) از زبان دیگران

قول دادم که دیگر کتمان نکنم!

عثمان بن مطرف: مردی از اَنَس بن مالک در اواخر عمرش درباره علی علیه‌السلام پرسید. اَنَس گفت: پس از ماجرای رحبه، با خودم عهد بستم که هیچ حدیثی را که درباره علی می‌‌دانم و از من پرسیده شود، کتمان نکنم. علی علیه‌السلام سرآمد متقین در روز قیامت است. به خدا

ادامه مطلب»

از خرزهره تلخ‌تر و از عسل شیرین‌تر

در زمان خلافت ابوبکر، شش نفر از قریش نزد ابوسعید خُدری آمده و گفتند: ای ابوسعید، این مرد کیست که چنین سخنان متناقض درباره وی گفته می‌شود؟ گفت: درباره چه کسی می‌پرسید؟ گفتند: درباره علی بن أبی طالب. گفت: شما در مورد مردی از من سؤال می‌کنید که از خرزهره

ادامه مطلب»

دسترسی سریع

دسته بندی روایات