آیه 54 سوره فرقان

خویشاند نسبی و سببی پیامبر(ص)

ابن عباس: آیه «وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراَ فَجَعَلَهُ نَسَباَ وَ صِهْرا»{او کسی است که از آب، انسانی را آفرید؛ سپس برای او نسب و سبب قرار داد}(فرقان/54) درباره پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده است آن‌گاه که دخترش فاطمه سلام الله علیها را به همسری

ادامه مطلب»

معنای آیه پنجاه و چهارم سوره فرقان

ابن عباس: خداوند نطفه‌ای سفید و مکنون آفرید و آن را در صلب آدم قرار داد. سپس آن را از صلب آدم به صلب پسرش شیث منتقل فرمود و از او به صلب أنوش، قینان و به همین صورت خداوند آن را در اصلاب رادمردان و رحم‌های پاک زنان جابه‌جا

ادامه مطلب»

دسترسی سریع

دسته بندی روایات